List of all binary option brokers


Prvni radek nasledujici tabulky reprezentuje hodn otu kazdeho bitu binarniho cisla od bitu 7 do. V druhem, tretim a ctvrtem radku prvniho az osmeho sloupce teto tabulky jsou hodnoty.

Hodnoty reprezentovane jednotlivymi bity jsou zobrazeny. Sloupec n obsahuje reprezentace cisel v desitkove soustave. Bity jednobajtoveho cisla jsou ocislovany zprava doleva, pocinaje bitem 0 a konce bitem 7.